Գառնի մայր ջրանցքնի վերականգնման շինարարության տեխնիկական հսկողություն

 • Պատվիրատու:  
  Ջրային տնտեսության ԾԻԳ
 • Ֆինանսավորող կազմակերպություն։  
  Եվրասիական զարգացման բանկ
Ծրագրի նպատակը

Հայաստանի ոռոգման համակարգերի արդիականացում` ՋՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերականգնման միջոցով։   

Մատուցված ինժեներախորհրդատվական ծառայությունները

 • Շինարարության տեխնիկական հսկողություն 
 • Բնապահպանական և սոցիալական մոնիթորինգ 
 • Պայմանագրերի կառավարում
  Ծրագրի հիմնական բնութագրիչները
  • Մոտ 910 հա
  • Մոտ 7300մ bմիջ = 2.2մ, h= 1.9մ սեղանաձև կտրվածքի ջրանցք 
  • 48 ջրթողներ 
  • 15 հատ ճանապարհ-անցումներ